VÝSLEDKY STUDIE PŘESNOSTI FINPROPHET.COM SHARE PREDICTION SYSTEM ZALOŽENÉ NA NEURÁLNÍCH SÍTÍCH

VÝSLEDKY STUDIE PŘESNOSTI FINPROPHET.COM SHARE PREDICTION SYSTEM ZALOŽENÉ NA NEURÁLNÍCH SÍTÍCH

Níže jsou uvedeny výsledky testování systému pro predikci finančních nástrojů založených na neuronových sítích. https://finprophet.com… Jako testování bylo náhodně vybráno 10 akcií amerického trhu (NYSE, NASDAQ): AAPL, ABT, C, CAT, CL, DHR, GLW, KO, MMM, T.

Výsledek: FINPROPHET.COM na zadaném vzorku do 2 měsíců od testování od 05.10.2020 do 10.01.2021 správně určil vektor pohybu klouzavého průměru (ceny) v 80% případů.

AAPL (05.10.2020)

AAPL (10.01.2021)

ABT (05.10.2020)

ABT (10.01.2021)

C (05.10.2020)

C (10.01.2021)

KOCOUR (05.10.2020)

KOCOUR (10.01.2021)

CL (05.10.2020)

CL (10.01.2021)

DHR (05.10.2020)

DHR (10.01.2021)

GLW (05.10.2020)

GLW (10.01.2021)

KO (05.10.2020)

KO (10.01.2021)

MMM (05.10.2020)

MMM (10.01.2021)

T (05.10.2020)

T (10.01.2021)

Další předpovědi získáte na FINPROPHET.COM (https://finprophet.com).

Image for post

Úspěšné investice a

vítězství na finančních trzích!