VÝBĚR SPOLEČNOSTÍ NA PORTFOLIO DIVIDEND

VÝBĚR SPOLEČNOSTÍ NA PORTFOLIO DIVIDEND

Pokud uvažujete o tom, jak shromáždit dividendové portfolio, můžete využít službu FINPROPHET.COM (https://finprophet.com), který se nazývá „Hodnocení ziskovosti společností“. Tato služba je zcela zdarma.

V této službě můžete společnosti třídit podle dividendového výnosu:

Při rozhodování o tom, zda do portfolia dividend zahrnout společnost, věnujte pozornost celkové ziskovosti společností a výnosu z burzy.

Podívejte se na výše uvedenou tabulku hodnocení. Jak vidíte, dvě společnosti z tohoto hodnocení vykazují nejen špatný dividendový výnos, ale také burzovní. Pokud se ale podíváte na další společnost, pak ano, nemusí mít špatný dividendový výnos na úrovni asi 17%, ale zároveň silný pokles kotací na akciových trzích, který se může proměnit ve ztrátu pro vy.

Je proto rozumné vybrat ty společnosti, které vykazují nejen vysoký dividendový výnos, ale také vybrat společnosti, které obecně vykazují růst. Včetně cenových nabídek.

Další předpovědi získáte na FINPROPHET.COM (https://finprophet.com).

Image for post

Úspěšné investice a

vítězství na finančních trzích!