JAKÝ JE ROZUM A VÝHODY POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMŮ PREVENTIVNÍ ANALYTIKY (PROGNÓZA TRHU) A VÝBĚR FINANČNÍCH NÁSTROJŮ ??

JAKÝ JE ROZUM A VÝHODY POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMŮ PREVENTIVNÍ ANALYTIKY (PROGNÓZA TRHU) A VÝBĚR FINANČNÍCH NÁSTROJŮ ??

V současné době existuje na světě mnoho různých systémů a webů, které údajně poskytují doporučení a předpovědi pro různé finanční nástroje. Některé jsou vyspělejší, jiné méně. Někteří lidé používají neurální sítě a umělou inteligenci, jako je FINPROPHET.COM (https://finprophet.com). Jaká je ale výhoda takových systémů ??

1. Když se podíváte na trhy, je jich spousta. Obrovské množství finančních nástrojů na každém trhu. Stovky a tisíce akcií, od gigantů až po nováčky, kteří se právě dostali na veřejnost. Není možné se na ně podívat ani letmým pohledem, natož provést RUČNÍ kvalitativní analýzu a vybrat z nich nejúčinnější nástroje. Pokud chcete investovat efektivně, musíte proces tak či onak nevyhnutelně automatizovat.

2. Neuronové sítě a umělá inteligence jsou dobrým způsobem, jak analyzovat trhy, které mohou nahradit staré metody založené na matematice: ARIMA atd. Použití moderních technologií vám umožňuje vytvářet soubory neuronových sítí, které vám v současné době umožňují analyzovat obrovské množství parametrů a faktorů. To vše nám umožňuje učinit prognózu trhu co nejpřesnější a ve výsledku vést ke zvýšení zisků a lepšímu výběru investičních nástrojů i strategií.

3. Vzhledem k tomu, že automatizované systémy neustále sledují trh, vždy uvidíte společnosti, ve kterých nyní můžete investovat s nejvyšší ziskovostí. To vám umožní snadno držet 10 nebo více akcií ve vašem portfoliu. A při zavírání pozice najděte co nejdříve nové chutné nástroje.

4. Automatizované systémy výrazně zrychlují a zjednodušují rozhodovací proces. Kde jste museli sedět, počítat, přemýšlet, analyzovat, systém to udělal za vás.

5. Automatizované systémy vám umožňují přesně implementovat jakoukoli logiku. Tam, kde může člověk udělat chybu, bude systém fungovat tak, jak byly do něj vloženy algoritmy. Nezáleží na tom, jakou logiku použijete. Matematická: funkční analýza, autoregrese atd. Základní analýza. Technická analýza v celé své rozmanitosti. Systém může implementovat kterýkoli z nich. Stejné neuronové sítě nyní rozpoznávají obrázky lépe než lidé. Ačkoli nejsme stoupenci rozpoznávání jakýchkoli tvarů (například hlavy a ramen) pomocí neuronových sítí.

Automatizované systémy a moderní technologie se tak mohou stát vynikajícím nástrojem jak pro giganty investičního průmyslu, tak pro začínající investory, kteří o tom vůbec nerozumí. Na jedné straně mohou zvýšit efektivitu investic z hlediska ziskovosti a na druhé straně mohou snížit rizika investičního portfolia.

Úspěšné investice a

vítězství na finančních trzích!