XẾP HẠNG LỢI NHUẬN CÔNG TY

XẾP HẠNG LỢI NHUẬN CÔNG TY

Nếu bạn muốn đầu tư theo cách tương tự, thì bạn có thể sử dụng dịch vụ FINPROPHET.COM (https://finprophet.com), được gọi là “Xếp hạng khả năng sinh lời của các công ty”. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.

Phương pháp loại suy là gì ??

Đây là khoản đầu tư vào các công ty đã cho thấy lợi nhuận cao trong các giai đoạn trước. Đó là, giả thuyết của bạn là nếu các công ty phát triển trong quá khứ, thì trong tương lai họ sẽ phát triển.

Nhân tiện, FINPROPHET.COM hiển thị xếp hạng khả năng sinh lời trong năm qua. Thu nhập được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên cơ sở hàng năm.

Khi chọn công ty dựa trên xếp hạng, bạn có 3 lựa chọn để hành động:

1. Đây là lựa chọn các công ty có mức lợi nhuận CHIA SẺ tối đa mà bạn lấy làm cơ sở. Trong trường hợp này, bạn tóm tắt từ sự phát triển của các câu trích dẫn.

2. Lựa chọn các công ty có lợi tức giao dịch chứng khoán tối đa. Đó là, các công ty có báo giá đã phát triển trên thị trường.

3. Lựa chọn các công ty có lợi nhuận ĐA DẠNG và HỐI ĐOÁI tối đa. Để tối đa hóa lợi nhuận.

Hãy cùng xem hình ảnh của sàn giao dịch NASDAQ bên dưới.

Ví dụ, như bạn có thể thấy từ bảng. Exxon Mobil có tỷ suất cổ tức cao, nhưng lợi suất tổng thể (cột cuối cùng) tương đối thấp so với vị trí tiếp theo của Valero Energy.

Mặt khác, hãy xem xét một quan điểm thuần túy về giao dịch chứng khoán:

Tất nhiên, 141% AMD không phải là một điều xấu.

Bạn quyết định nơi đầu tư. Nhưng rõ ràng là sẽ có lợi hơn nếu chọn các công ty không chỉ chứng minh được tỷ suất cổ tức cao mà còn tăng trưởng tốt trong giá cổ phiếu.

Bạn có thể xem xếp hạng lợi nhuận trên trang web FINPROPHET.COM. Để làm điều này, bạn cần chọn nút tương ứng trong menu bên. Như tôi đã nói, tính năng này hoàn toàn miễn phí.

Bạn có thể nhận thêm dự đoán tại FINPROPHET.COM (https://finprophet.com).

Image for post

Đầu tư thành công và

chiến thắng trên thị trường tài chính!