XẾP HẠNG LỢI NHUẬN CÔNG TY

XẾP HẠNG LỢI NHUẬN CÔNG TY

Nếu bạn đang tìm kiếm thứ mà bạn muốn đầu tư dựa trên dữ liệu lịch sử về khả năng sinh lời (bao gồm cả lợi tức cổ tức), bạn có thể sử dụng dịch vụ Xếp hạng khả năng sinh lời của Công ty FINPROPHET.COM (https://finprophet.com/en/pages/instruments/rating) . Dịch vụ trông như thế này:

Xếp hạng có sẵn cho 24 thị trường tài chính và hơn 3000 công ty.

Bản thân xếp hạng bao gồm 3 loại lợi nhuận:

– Lợi tức trao đổi, có tính đến việc tăng hoặc giảm giá.

– Tỷ suất cổ tức.

– Tổng lợi nhuận, là tổng toán học của cả hai lần trả lại.

Sản lượng được tính cho năm dương lịch trước đó.

Bạn có thể sắp xếp các công ty theo loại lợi nhuận mà bạn quan tâm bằng cách nhấp vào cột, như thể hiện trong hình.

Ví dụ: bạn có thể tìm kiếm các công ty cho danh mục cổ tức của mình.

Tuy nhiên, chúng tôi thu hút sự chú ý của bạn đến thực tế là khi lựa chọn công ty cho danh mục cổ tức, điều hợp lý là phải tính đến không chỉ lợi tức cổ tức mà còn cả tỷ giá hối đoái. Ví dụ, Badarao19 cho thấy lợi nhuận âm khi trả cổ tức tốt. Hoặc công ty Tui. Mặc dù thực tế là công ty đã trả cổ tức ở mức 17%, nhưng nó đã giảm 53%, điều này thường mang lại kết quả tiêu cực về lợi nhuận.

Khi chọn công ty cho danh mục đầu tư, chúng tôi khuyên bạn nên đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên dự báo dựa trên mạng nơ-ron, cũng như phân tích cơ bản. Chúng tôi có các dịch vụ thích hợp cho việc này.

Ví dụ: đây là dự báo của các công ty và các công cụ tài chính khác dựa trên mạng nơ-ron.

Khi lựa chọn danh mục đầu tư, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên đưa ra quyết định sáng suốt và toàn diện dựa trên nhiều yếu tố. Đây không chỉ là dữ liệu lịch sử về lợi nhuận của công ty mà còn là dự báo, việc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật và cơ bản, dự báo về ngành và thị trường. Nhân tiện, chúng tôi cũng có một dự báo về các chỉ số.

Chúng tôi chúc bạn thành công

và chiến thắng trong tài chính

thị trường!

Nhóm Finprophet.com

Từ khóa:

Đánh giá khả năng sinh lời của các công ty, các công ty có lợi nhuận cao nhất, các công ty cổ tức nhiều nhất, lựa chọn các công ty chia cổ tức, lựa chọn các công ty có lợi nhuận cao nhất, tìm kiếm các công ty có lợi nhuận cao nhất, các công ty tốt nhất, lựa chọn các công ty trong danh mục đầu tư, danh mục đầu tư.