TÔI CÓ THỂ XEM BÁO GIÁ CỔ PHẦN, TƯƠNG LAI, TIỀN TỆ, CRYPTO-TIỀN TỆ VÀ CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH KHÁC Ở ĐÂU ??

TÔI CÓ THỂ XEM BÁO GIÁ CỔ PHẦN, TƯƠNG LAI, TIỀN TỆ, CRYPTO-TIỀN TỆ VÀ CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH KHÁC Ở ĐÂU ??

Bạn có thể sử dụng dịch vụ FINPROPHET.COM (https://finprophet.com) để xem báo giá cổ phiếu, hợp đồng tương lai, tiền tệ và tiền điện tử. Đăng ký dịch vụ là miễn phí. Bản thân dịch vụ này cung cấp các dịch vụ dự báo thị trường tài chính quốc tế. Có hơn 24 công cụ trong số đó và hơn 6.000 công cụ tài chính.

Để xem báo giá, bạn cần đăng ký vào hệ thống (1) và đăng nhập (2). Ngoài ra, bạn có thể chọn bất kỳ ngôn ngữ nào thuận tiện cho mình (3).

Báo giá được trình bày một cách thuận tiện. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật miễn phí.

Nếu bạn muốn nhận dự báo báo giá, thì bạn cần đăng ký. Sau đó, bạn sẽ được hiển thị dự báo về đường trung bình động của công cụ tài chính trong tối đa 8 tháng.

Trong tương lai, dịch vụ có kế hoạch mở rộng. Sẽ được thêm vào: chỉ số, ETF, trái phiếu, quyền chọn, cũng như báo giá cổ phiếu của quỹ đầu tư.