THỜI KỲ ĐẦU TƯ: NGÀY, TUẦN, THÁNG. XÁC ĐỊNH ĐÚNG THỜI GIAN MỞ VÀ ĐÓNG VỊ TRÍ.

THỜI KỲ ĐẦU TƯ: NGÀY, TUẦN, THÁNG. XÁC ĐỊNH ĐÚNG THỜI GIAN MỞ VÀ ĐÓNG VỊ TRÍ.

Hãy xem các biểu đồ bên dưới. Đây là biểu đồ Dow Jones trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn thấy gì ??

Hàng tháng.

Hàng tuần.

Ngày.

Điều đầu tiên bạn nhìn thấy là sóng. Không quan trọng bạn chọn công cụ tài chính nào, bất kỳ công cụ nào trong số chúng đều dao động. Hãy nhìn vào các sơ đồ. Không quan trọng là gì: hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày. Có những thời kỳ ở khắp mọi nơi.

Nhưng với bạn điều này là chưa đủ, để sử dụng được thì bạn phải hiểu ít nhất xấp xỉ ranh giới của các biến động, là điểm vào và ra của các khoản đầu tư. Đối với điều này, có một chỉ báo được gọi là Kênh. Ví dụ, các số liệu cho thấy kênh Keltner. Tùy thuộc vào các thông số của kênh, bạn có thể cấu hình nó để bạn có thể nhìn thấy ranh giới của sự biến động giá tốt hơn.

Điều thứ hai bạn thấy là đã có sóng, có sóng, và bạn cũng phải hiểu rằng sẽ có sóng. Điều này là do thực tế là, tùy thuộc vào nhà đầu tư, mỗi người giao dịch với tần suất khác nhau. Một người nào đó đang tham gia vào giao dịch trong ngày, mở và đóng các vị trí trong ngày. Ai đó đã giao dịch trong một tuần. Có người đầu tư hàng tháng trời. Và một số trong thời gian dài hơn. Và tùy thuộc vào số vốn, khi các nhà đầu tư mở và đóng các vị thế, nó tạo ra những sóng rất lớn.

Điều quan trọng là bạn phải hiểu rằng chính họ mới là người tạo ra các điểm vào và ra tối ưu nhất.

Hãy bắt đầu tại điểm vào lệnh.

Nếu bạn đã chọn đúng công cụ phát triển. Theo quy luật, nó có thể có 2 điểm vào tối ưu.

Đây là khu vực của đường trung bình động hoặc khu vực của đường viền trên của kênh (khi giá tăng nhanh). Giá có thể không phải lúc nào cũng đạt đến đường trung bình động, hoặc nó có thể giảm xuống dưới. Nhưng nói chung, bạn có thể bắt đầu từ giữa kênh với sai số cộng hoặc trừ 5%.

Nếu một công cụ đang có tốc độ phát triển nhanh chóng (ví dụ: Apple (AAPL)), thì bạn cần phải cẩn thận với nó. Vì nó có thể được như trong hình trên. Bạn đã tham gia và thị trường đi xuống. Đừng quên đặt cắt lỗ và kiểm soát thị trường.

Điểm thoát có thể là khu vực của ranh giới trên của kênh với một số lỗi, như thể hiện trong hình.

Khi giao dịch một kênh, bạn có thể dự đoán chuyển động của đường trung bình động, ước tính độ rộng của kênh và điểm thoát tiềm năng.

Nhưng đồng thời, không phải lúc nào bạn cũng có thể xác định chính xác cả vectơ trung bình động và mọi thứ khác, điều này có thể dẫn đến lỗi phải được đưa vào.

Để nâng cao hiệu quả của quá trình đầu tư, bạn có thể sử dụng các hệ thống dự báo thị trường tài chính, ví dụ FINPROPHET.COM (https://finprophet.com).

Image for post

Đầu tư thành công và

chiến thắng trên thị trường tài chính!