TẢI XUỐNG BÁO GIÁ TRAO ĐỔI

TẢI XUỐNG BÁO GIÁ TRAO ĐỔI

Nếu bạn đang tìm kiếm báo giá và dữ liệu lịch sử của các công cụ tài chính khác nhau, bạn có thể tải xuống từ chúng tôi tại FINPROPHET.COM (https://finprophet.com/en/pages/instruments/loaddata). Dịch vụ trông như thế này:

Bạn có thể tải xuống 6 loại công cụ tài chính: cổ phiếu, hợp đồng tương lai, chỉ số, trái phiếu, ETF, báo giá cổ phiếu của các quỹ đầu tư.

Hơn 5000 công cụ trong tổng số.

Bạn có thể chọn một công cụ để tải xuống trong menu bên trái:

Phía trên menu lựa chọn báo giá, bạn có thể chọn loại công cụ tài chính hoặc tiến hành tìm kiếm:

Bạn có thể tải xuống báo giá của các khung thời gian sau:

– 1 phút;

– 2 phút;

– 5 phút;

– 15 phút;

– 30 phút;

– 1 giờ;

– 90 phút;

– 1 ngày;

– 5 ngày;

– 1 tuần;

– 1 tháng.

Lựa chọn khung thời gian có sẵn trong khu vực sau của cửa sổ:

Bên dưới lựa chọn khung thời gian, bạn có thể chọn định dạng của tệp đầu ra và dữ liệu. Bạn có thể chỉ định định dạng của ngày và giờ được hiển thị, loại dấu phân tách và các trường mà bạn muốn xuất ra tệp.

Các báo giá đã tải xuống có thể được sử dụng để phát triển, nghiên cứu và thử nghiệm các hệ thống giao dịch, rô bốt giao dịch và cố vấn giao dịch.

Nếu bạn quan tâm đến việc thêm các thông số cần thiết, bạn có thể viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ info@finprophet.com… Chúng tôi sẽ cố gắng giúp bạn và bổ sung các chức năng cần thiết.

Chúng tôi chúc bạn thành công

và chiến thắng trong tài chính

thị trường!

Nhóm Finprophet.com

Từ khóa:

Tải xuống báo giá, báo giá cổ phiếu, tải báo giá, tải báo giá miễn phí, báo giá miễn phí, báo giá cho robot giao dịch, tải xuống báo giá cổ phiếu, tải xuống báo giá tương lai, tải xuống báo giá trái phiếu, tải xuống báo giá chỉ số, tải xuống báo giá ETF.