SỰ BẮT ĐẦU TĂNG TRƯỞNG CỦA THỊ TRƯỜNG MỸ (NYSE, NASDAQ). MUA GÌ ??

SỰ BẮT ĐẦU TĂNG TRƯỞNG CỦA THỊ TRƯỜNG MỸ (NYSE, NASDAQ). MUA GÌ ??

Dow Jones và S&P 500 thực tế đã chạm mức trung bình động trên biểu đồ hàng tuần và tăng trở lại. Hiện tại, thị trường Mỹ đang cho thấy sự tăng trưởng. Chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng 0,83% vào ngày hôm qua.

Bạn có thể chú ý điều gì ở thời điểm hiện tại khi đầu tư vào chứng khoán ??

Microsoft (MSFT) đang cho thấy sự tăng trưởng trong ngắn hạn và trung hạn. Bây giờ nó đã chạm vào đường trung tâm và đang cho thấy sự phát triển.

Như vậy có thể được chú ý đến Facebook (FB). Nó cũng chạm mức trung bình động và hấp dẫn để mua.

Nvidia (NVDA) dự báo tăng trưởng 20% ​​trong ngắn hạn.

Bạn có thể nhận thêm dự đoán tại FINPROPHET.COM (https://finprophet.com).

Image for post

Đầu tư thành công và

chiến thắng trên thị trường tài chính!