LỰA CHỌN MỘT CỔNG ĐOÀN KẾT CỔNG VỚI TIỀN LÃI TỐI ĐA TRONG NĂM 2021

LỰA CHỌN MỘT CỔNG ĐOÀN KẾT CỔNG VỚI TIỀN LÃI TỐI ĐA TRONG NĂM 2021

Nếu bạn muốn thu thập chính xác danh mục cổ tức, thì bạn có thể sử dụng dịch vụ FINPROPHET.COM (https://finprophet.com), được gọi là “Xếp hạng khả năng sinh lời của các công ty”. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.

Trong trường hợp này, bạn có 2 lựa chọn:

1. Đây là lựa chọn các công ty có mức lợi nhuận CHIA SẺ tối đa mà bạn lấy làm cơ sở. Trong trường hợp này, bạn tóm tắt từ sự phát triển của các câu trích dẫn.

2. Bạn chọn các công ty có lợi nhuận CHIA và TRAO ĐỔI tối đa. Để tối đa hóa lợi nhuận.

Hãy cùng xem hình ảnh của sàn giao dịch NASDAQ bên dưới.

Ví dụ, như bạn có thể thấy từ bảng. Exxon Mobil có tỷ suất cổ tức cao, nhưng lợi suất tổng thể (cột cuối cùng) tương đối thấp so với vị trí tiếp theo của Valero Energy.

Bạn quyết định nơi đầu tư. Nhưng rõ ràng là sẽ có lợi hơn nếu chọn các công ty không chỉ chứng minh được tỷ suất cổ tức cao mà còn tăng trưởng tốt trong giá cổ phiếu.

Bạn có thể xem xếp hạng lợi nhuận trên trang web FINPROPHET.COM. Để làm điều này, bạn cần chọn nút tương ứng trong menu bên. Như tôi đã nói, tính năng này hoàn toàn miễn phí.

Bạn có thể nhận thêm dự đoán tại FINPROPHET.COM (https://finprophet.com).

Image for post

Đầu tư thành công và

chiến thắng trên thị trường tài chính!