ĐẦU TƯ VÀO TIỀN TỆ (FOREX)

ĐẦU TƯ VÀO TIỀN TỆ (FOREX)

Nếu bạn có nguồn vốn đáng kể, thì bạn chắc chắn cần đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình cả về việc duy trì và tăng vốn.

Không phải lúc nào bạn cũng có thể nhanh chóng rút vốn từ các tài sản khác nhau và tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất ở đây.

FINPROPHET (https://finprophet.com) cho phép bạn nhận dự báo cho cả tiền tệ và tiền điện tử (nếu bạn đang xem xét công cụ này). Ví dụ, hình trên cho thấy cặp tiền tệ Bảng Anh – Krone Na Uy. Như bạn có thể thấy từ biểu đồ, trong sáu tháng tới, hệ thống dự đoán tăng trưởng và do đó, bạn có thể tiết kiệm vốn của mình.

Bạn có thể chọn một cặp tiền theo cách thủ công hoặc sử dụng phân tích tự động trong phần “chiến lược giao dịch”.

Để làm điều này, trong cài đặt bạn cần chọn công cụ “Tiền tệ”

Và sau đó, bạn sẽ có quyền truy cập vào danh sách các cặp tiền, cũng như khả năng sinh lời của chúng trong một khoảng thời gian nhất định.

Nếu việc rút vốn nhanh chóng không phù hợp, thì chúng tôi khuyên bạn nên chú ý đến việc bảo vệ danh mục đầu tư của mình và ngoài việc mua tiền tệ, bạn có thể chọn các cổ phiếu thích hợp trên thị trường cho loại tiền của mình để nhân các khoản đầu tư của mình.

Bản chất của quá trình này là bằng cách mua tiền tệ, bạn nhận được +% do sự tăng trưởng giá trị của tiền tệ, +% do sự gia tăng giá trị của cổ phiếu.

Tổng cộng, chẳng hạn, nếu tiền tệ của bạn tăng 5% và cổ phiếu tăng 10%, thì cuối cùng, tài sản của bạn tăng 15,5% (% là số nhân).

Đầu tư thành công và

chiến thắng trên thị trường tài chính!