СТАРТЪТ НА РАСТЕЖ НА АМЕРИКАНСКИЯ ПАЗАР (NYSE, NASDAQ). КАКВО ДА КУПИМ ??

СТАРТЪТ НА РАСТЕЖ НА АМЕРИКАНСКИЯ ПАЗАР (NYSE, NASDAQ). КАКВО ДА КУПИМ ??

Dow Jones и S&P 500 на практика удариха пълзящата средна на седмичната класация и се възстановиха. В момента пазарът на САЩ отчита растеж. S&P 500 затвори 0.83% вчера.

На какво можете да обърнете внимание в момента, когато инвестирате в акции ??

Microsoft (MSFT) отчита растеж в краткосрочен и средносрочен план. Сега той удари централната линия и показва растеж.

Такива могат да бъдат обърнати на Facebook (FB). Той също така удари пълзящата средна стойност и е привлекателен за закупуване.

Nvidia (NVDA) прогнозира 20% ръст в краткосрочен план.

Можете да получите повече прогнози на FINPROPHET.COM (https://finprophet.com).

Image for post

Успешни инвестиции и

победи на финансовите пазари!