РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ТОЧНОСТТА НА FINPROPHET.COM АКЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРЕДВИДЕНИЕ НА БАЗА НА НЕВРОННИ МРЕЖИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ТОЧНОСТТА НА FINPROPHET.COM АКЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРЕДВИДЕНИЕ НА БАЗА НА НЕВРОННИ МРЕЖИ

По-долу са резултатите от тестването на система за прогнозиране на финансови инструменти, базирана на невронни мрежи. https://finprophet.com… Като тестване бяха избрани произволно 10 запаса от американския пазар (NYSE, NASDAQ): AAPL, ABT, C, CAT, CL, DHR, GLW, KO, MMM, T.

Резултат: FINPROPHET.COM на посочената извадка в рамките на 2 месеца след тестването от 05.10.2020 до 10.01.2021 правилно определи вектора на движението на плъзгащата се средна (цена) в 80% от случаите.

AAPL (05.10.2020)

AAPL (10.01.2021)

ABT (05.10.2020)

ABT (10.01.2021)

С (05.10.2020)

С (10.01.2021)

CAT (05.10.2020)

CAT (10.01.2021)

CL (05.10.2020)

CL (10.01.2021)

DHR (05.10.2020)

DHR (10.01.2021)

GLW (05.10.2020)

GLW (10.01.2021)

KO (05.10.2020)

KO (10.01.2021)

MMM (05.10.2020)

MMM (10.01.2021)

T (05.10.2020)

T (10.01.2021)

Можете да получите повече прогнози на FINPROPHET.COM (https://finprophet.com).

Image for post

Успешни инвестиции и

победи на финансовите пазари!