ПРОГНОЗИРАНЕ НА ИНДЕКСИ, ETF, ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ОБЛИГАЦИИ

ПРОГНОЗИРАНЕ НА ИНДЕКСИ, ETF, ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ОБЛИГАЦИИ

Добавихме няколко вида финансови инструменти за прогнозиране на вектора на движение на котировките въз основа на невронни мрежи: индекси, облигации, ETF, борсови котировки на инвестиционни фондове.

Можете да получите повече прогнози на FINPROPHET.COM (https://finprophet.com).

Image for post

Успешни инвестиции и

победи на финансовите пазари!