КЪДЕ ДА ВИДИМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ФИРМИТЕ ??

КЪДЕ ДА ВИДИМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ФИРМИТЕ ??

Ако искате да оцените възможността за инвестиране не само технически, но и фундаментално, тогава можете да оцените финансовите показатели на отчитането на компаниите в безплатната услуга FINPROPHET.COM (https://finprophet.com).

За да направите това, трябва да натиснете съответния бутон в менюто отляво:

Също така на FINPROPHET.COM (https://finprophet.com) можете да получите прогнози, търговски стратегии и сигнали за различни финансови инструменти на 24-те най-големи финансови пазари, базирани на невронни мрежи.

Image for post

Успешни инвестиции и

победи на финансовите пазари!