ИЗБОР НА ФИРМИ ЗА ДИВИДЕНТЕН ПОРТФОЛИО

ИЗБОР НА ФИРМИ ЗА ДИВИДЕНТЕН ПОРТФОЛИО

Ако мислите как да съберете портфейл от дивиденти, тогава можете да използвате услугата FINPROPHET.COM (https://finprophet.com), което се нарича „Рейтинг на рентабилността на фирмите“. Тази услуга е напълно безплатна.

В тази услуга можете да сортирате компании по дивидентна доходност:

Когато решавате дали да включите компания във вашия дивидентен портфейл, обърнете внимание на общата рентабилност на компаниите и доходността на борсата.

Погледнете таблицата за класиране по-горе. Както можете да видите, две компании от този рейтинг показват не само не лоша дивидентна доходност, но и такава на борсата. Но ако погледнете следващата компания, тогава да, тя може да няма лоша дивидентна доходност на ниво от около 17%, но в същото време силен спад на котировките на фондовите пазари, който може да се превърне в загуба за ти.

Следователно е разумно да се избират онези компании, които показват не само висока доходност от дивиденти, но също така и компании, които показват растеж като цяло. Включително котировки на акции.

Можете да получите повече прогнози на FINPROPHET.COM (https://finprophet.com).

Image for post

Успешни инвестиции и

победи на финансовите пазари!