ИЗБОР НА ДВИДИДЕНТЕН ПОРТФОЛИО С МАКСИМАЛНО ВРЪЩАНЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

ИЗБОР НА ДВИДИДЕНТЕН ПОРТФОЛИО С МАКСИМАЛНО ВРЪЩАНЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Ако искате да съберете точно дивидентния портфейл, тогава можете да използвате услугата FINPROPHET.COM (https://finprophet.com), което се нарича „Рейтинг на рентабилността на фирмите“. Тази услуга е напълно безплатна.

В този случай имате 2 възможности:

1. Това е селекция от компании с максимална рентабилност DIVIDEND, която приемате за основа. В този случай се абстрахирате от нарастването на котировките.

2. Вие избирате компании с максимална рентабилност DIVIDIND и EXCHANGE. За да увеличите максимално печалбите.

Нека да разгледаме по-долу снимката за борсата NASDAQ.

Например, както можете да видите от таблицата. Exxon Mobil има висока дивидентна доходност, но общата доходност (последната колона) е относително ниска в сравнение със следващата позиция на Valero Energy.

Вие решавате къде да инвестирате. Но е очевидно, че е по-изгодно да се избират компании, които демонстрират не само висока дивидентна доходност, но и добър ръст на котировките на акции.

Можете да видите рейтинга на доходност на уебсайта FINPROPHET.COM. За да направите това, трябва да изберете съответния бутон в страничното меню. Както казах, тази функция е напълно безплатна.

Можете да получите повече прогнози на FINPROPHET.COM (https://finprophet.com).

Image for post

Успешни инвестиции и

победи на финансовите пазари!