İNDİKSLƏRİ, ETF, İNVESTİSİYA FONLARI, İstiqrazları proqnozlaşdırmaq

Sinir şəbəkələrinə əsaslanan kotirovkaların hərəkət vektorunu proqnozlaşdırmaq üçün bir neçə növ maliyyə alətini əlavə etdik: indekslər, istiqrazlar, ETF-lər, investisiya fondlarının qiymət kotirovkaları.

FINPROPHET.COM-da (https://finprophet.com) daha çox proqnoz əldə edə bilərsiniz.

Uğurlu investisiyalar və

maliyyə bazarlarındakı qələbələr!