FINPROPHET.COM-un PULSUZLUQ SİSTEMİNİN SİNİR ŞƏBƏKƏLƏRİNƏ TƏQDİQ OLUNMASININ NƏTİCƏLƏRİ

Aşağıda https://finprophet.com sinir şəbəkələrinə əsaslanan maliyyə alətlərini proqnozlaşdırmaq üçün sistemin sınaq nəticələri verilmişdir. Sınaq olaraq Amerika bazarının 10 səhmləri (NYSE, NASDAQ) təsadüfi seçilmişdir: AAPL, ABT, C, CAT, CL, DHR, GLW, KO, MMM, T

Nəticə: FINPROPHET.COM göstərilən nümunə üzrə 05.10.2020 – 10.01.2021 tarixləri arasında testdən sonra 2 ay ərzində vəziyyətlərin% 80-də hərəkətli orta (qiymət) hərəkət vektorunu düzgün təyin etdi.

AAPL (05.10.2020)

AAPL (10.01.2021)

ABT (05.10.2020)

ABT (10.01.2021)

C (05.10.2020)

C (10.01.2021)

CAT (05.10.2020)

CAT (10.01.2021)

CL (05.10.2020)

CL (10.01.2021)

DHR (05.10.2020)

DHR (10.01.2021)

GLW (05.10.2020)

GLW (10.01.2021)

KO (05.10.2020)

KO (10.01.2021)

MMM (05.10.2020)

MMM (10.01.2021)

T (05.10.2020)

T (10.01.2021) FINPROPHET.COM-da (https://finprophet.com) daha çox proqnoz əldə edə bilərsiniz.

Uğurlu investisiyalar və

maliyyə bazarlarındakı qələbələr!